Σχέδια κτιρίων

Η αρχιτεκτονική του Μπαρσινίκου δεν διαφέρει από αυτή της ευρύτερης περιοχής της ορεινής Πελοποννήσου με απλά σπίτια καθημερινής ανάγκης και την εξέλιξή τους μέσα στα χρόνια. Δεμένη άρρηκτα με τις κλιματολογικές, γεωμορφολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής, η τοπική αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται από απλό, λιτό και γεωμετρικό ύφος.