ΠρόσβασηΠροβολή μεγαλύτερου χάρτη

Η απόσταση του χωριού μας από την Αθήνα είναι 224χιλ, απο τη Σπαρτη 11χιλ και απο τη Καλαμάτα μεσώ του δρόμου του Ταΰγετου 60,7χιλ